ผลิตภัณฑ์เรืองแสงครบวงจร LumiGLOW

ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

 • ผงเรืองแสง (Glow powder) - ผสมสีทาพื้นผิว, ผสม Epoxy ขึ้นรูปชิ้นงานตบแต่ง
 • ป้ายเรืองแสง (Glow signboard) - บอกทางแสดงสัญลักษณ์ยามค่ำคืน
 • เทปเรืองแสง (Glow tape) - เปล่งแสงบอกทางตามขอบบัว ขั้นบันได หรือตบแต่งที่ต่างๆ
 • แท็กเรืองแสง (Glow tag) - สติ๊กเกอร์เรืองแสงชิ้นเล็ก ติดบอกจุดสังเกตตอนมืด
 • ปริซึมโกลว์ (Prism-Glow series) - เรืองแสงและสะท้อนแสงได้ในชิ้นเดียว
 • หมุดเรืองแสง (Glow curb-stud) - หมุดทางเดินเรืองแสง ให้ความสว่างขั้น Ultimate
 • หินเรืองแสง (Glow stone) - หินเรืองแสง ใช้ตกแต่ง สร้างความแปลกใหม่

 

ผลิตภัณฑ์เรืองแสงหลายระดับความสว่าง

ผลิตภัณฑ์เรืองแสงในที่มืดของ LumiGLOW นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมีระดับที่หลากหลายความสว่างให้เลือกได้ตามการใช้งาน โดยผลิตภัณฑ์ทุกระดับผ่านตามเกณฑ์การทดสอบของมาตรฐานโลก ปลอดภัย คุณภาพสูง

"สว่างจริง สว่างนาน สว่างแบบ LumiGLOW"

 

 

LumiGLOW Photoluminescent Product Line-up (Glow-in-the-dark)

ผลิตภัณฑ์เรืองแสงในที่มืดทั้งหมดของ LumiGLOW

Glow Powder

ผงเรืองแสง

Glow Signboard

ป้ายเรืองแสง

Glow Tape

เทปเรืองแสง

Glow Tag

สติ้กเกอร์เรืองแสงชิ้นเล็ก

Prism-Glow Series

เรืองแสงและสะท้อนแสงในแผ่นเดียว

Prism-Glow Arm Band

แถบรัดแขนเรืองแสงและสะท้อนแสง

Glow Curb-Stud

หมุดทางเดินเรืองแสง

Glow Stone

หินเรืองแสง

 

LumiGLOW ตอบทุกโจทย์การใช้งานที่ต้องการการเรืองแสงในที่มืดทั้งงานด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้ชื่นชอบการทำกิจกรรมนอกอาคารหรืองานตกแต่งด้านความสวยงาม ด้วยความสว่างระดับพรีเมี่ยมและใช้งานอย่างกว้างขวางในประเทศญี่ปุ่น ขอเชิญทุกท่านมาลองสัมผัสประสบการณ์การเรืองแสงที่แตกต่าง

ภาพตัวอย่างการใช้งานประเภทต่างๆ

 

ผลิตภัณฑ์เรืองแสงของ LumiGLOW มีความสว่างระดับอะไรบ้าง?

ผลิตภัณฑ์เรืองแสงของเรามีหลากหลายประเภทและหลายระดับความสว่าง สร้างทางเลือกที่เหมาะสมให้กับการใช้งานของท่าน โดยมีคำแนะนำการใช้งานทั่วไป ดังนี้

 1. ความสว่างระดับมาตรฐาน (Standard Glow): เหมาะสำหรับอาคารทั่วไป หรืออาคารที่มีแสงสว่างพอเหมาะ (ไม่ต่ำกว่า 50 lux)
 2. ความสว่างระดับสูง (High Glow): เหมาะสำหรับอาคารเสี่ยงกลาง หรืออาคารที่มีแสงสว่างน้อย
 3. ความสว่างระดับสูงมาก (Super Glow): เหมาะสำหรับอาคารเสี่ยงสูง หรืออาคารที่มีแสงสว่างน้อยมาก
 4. ความสว่างระดับสูงที่สุด (Ultimate Glow): เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการการเรืองแสงยาวนานเป็นพิเศษ เช่น การใช้งานภายนอกอาคาร หรือในอาคารที่มีแสงสว่างน้อยมาก
หมายเหตุ: ความเหมาะสมของการใช้งานขึ้นอยู่กับความสูงของอาคาร จำนวนคนในอาคาร ความกว้างของพื้นที่ และความสว่างของพื้นที่หน้างาน ฯลฯ


ผลิตภัณฑ์เรืองแสง LumiGLOW ตอบโจทย์ระดับความสว่างของการเรืองแสงที่แตกต่างกัน ดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์

Standard glow
เรืองแสงระดับมาตรฐาน

High glow
เรืองแสงระดับสูง (กันน้ำ)

Super glow
เรืองแสงระดับสูงมาก (กันน้ำ)

Ultimate glow
เรืองแสงระดับสูงสุด (กันน้ำ)

LumiGLOW Tag
สติ๊กเกอร์เรืองแสงชิ้นเล็ก

-

-

LumiGLOW Tape
เทปเรืองแสง

-

LumiGLOW Signboard
ป้ายเรืองแสง


(Shine Plate)

LumiGLOW Sheet
สติ๊กเกอร์เรืองแสงแผ่นใหญ่ (กว้าง 1.2 เมตร)

-

Prism-Glow series
สติ๊กเกอร์เรืองแสงและสะท้อนแสงได้ในชิ้นเดียว

-

-

-

Prism-Glow Armband
แถบรัดแขนเรืองแสงสะท้อนแสง

-

-

-

LumiGLOW Curb-stud
หมุดเรืองแสง

-

-

-

LumiGLOW Powder
ผงเรืองแสง (ระดับการเรืองแสงขึ้นกับสัดส่วนการผสมผง)

 

คุณภาพการเรืองแสงของ LumiGLOW ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานระดับโลก

ผลิตภัณฑ์เรืองแสงของ LumiGLOW ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานโลกยืนยันถึงความมีคุณภาพในระดับสูง

 

ตัวอย่างผลการทดสอบระดับการเรืองแสงของป้ายเรืองแสงเกรดต่างๆ ของ LumiGLOW เทียบกับเกณฑ์ตามมาตรฐาน DIN67510 Class C โดยทดสอบและวัดความสว่างของการเรืองแสงด้วยวิธีการตามมาตรฐาน DIN-67510

ผลการทดสอบ

 

หรือเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานในระดับที่สูงขึ้น (เหมาะใช้งานกับอาคารที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น) ผลิตภัณฑ์เรืองแสงของ LumiGLOW ก็ยังผ่านมาตรฐานทั้งหมด

ตารางเทียบมาตรฐาน


หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ที่มีความสว่างระดับ Ultimate เป็นผลิตภัณฑ์พิเศษที่มีจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่น เน้นการใช้งานภายนอกอาคาร จึงทดสอบคุณภาพการเรืองแสงด้วยมาตรฐาน JIS Z 9098 (สำหรับใช้งานภายนอกอาคาร)

 

 

ใช้งานได้ทั้งในอาคารและนอกอาคารได้ด้วยเทคโนโลยีกันน้ำแบบพิเศษในผลิตภัณฑ์ LumiGLOW

โดยปกติแล้ว ตามธรรมชาติของผงเรืองแสงจะสูญเสียสมบัติการเรืองแสงเมื่อแช่น้ำ แต่จากผลการทดสอบตามรูปด้านล่างจะเห็นว่า ผงเรืองแสงที่ใช้เทคโนโลยีเคลือบกันน้ำของ LumiGLOW มีความสว่างไม่ลดลงแม้จะถูกแช่น้ำเป็นเวลา 2 เดือนแล้วก็ตาม

ทดสอบการกันน้ำ

ภาพผลการทดสอบการเรืองแสงหลังแช่น้ำ 2 เดือน

 

 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับวัสดุเรืองแสง

ผลิตภัณฑ์เรืองแสงในที่มืดโดยทั่วไปมีหลากหลายชนิด และหลากหลายความสว่าง วัสดุที่เรืองแสงได้แบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ

 1. วัสดุที่เรืองแสงด้วยปฏิกิริยาเคมี เช่น แท่งเรืองแสง ซึ่งจะใช้งานได้โดยหักแท่งเรืองแสงหรือตีให้เคมี 2 ชนิดผสมกัน แล้วเกิดการเรืองแสงจากปฏิกิริยาเคมีนั้น ซึ่งเมื่อปฏิกิริยาเคมีจบลงการเรืองแสงก็จะสิ้นสุดลงด้วย และไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำใหม่ได้
 2. วัสดุที่เรืองแสงด้วยตัวสสารนั้นเอง การเรืองแสงจะทำได้ด้วยการเก็บพลังงานจากแหล่งกำเนิดแสงอื่นๆ แล้วเมื่อวัสดุอยู่ในที่มืดจึงคายพลังงานที่กักเก็บไว้ออกมาในรูปแบบของการเรืองแสง วัสดุเรืองแสงจำพวกนี้จะสามารถนำมาใช้ซ้ำได้จนกว่า ตัววัสดุนั้นจะเสื่อมสลายไป ซึ่งปกติจะใช้เวลานานนับ 10 ปี

วัสดุเรืองแสงที่เรืองแสงได้ด้วยตัวเองมีหลายชนิด เช่น วัสดุกลุ่ม Strontium Aluminate เป็นวัสดุที่มีคุณภาพการเรืองแสงที่ดี นิยมนำมาใช้ในงานด้านความปลอดภัยซึ่งต้องการความสว่างในการเรืองแสงสูงและยาวนาน และยังมีวัสดุกลุ่ม Zinc Sulfide เป็นวัสดุเรืองแสงคุณภาพรองจากกลุ่ม Strontium Aluminate นิยมนำมาใช้อุปกรณ์ตกแต่งเล็กๆ น้อยๆ หรือของเล่น เนื่องจากมีราคาถูกกว่าวัสดุเรืองแสงกลุ่มแรก แต่คุณภาพการเรืองแสงก็ต่ำกว่าแบบ Strontium Aluminate มากเช่นกัน

ทั้งนี้ในวัสดุเรืองแสงกลุ่มเดียวกัน คุณภาพการเรืองแสงก็ขึ้นอยู่กับกรรมวิธีของแต่ละผู้ผลิตที่นำแร่เรืองแสงมาปรับปรุงคุณภาพก่อนนำมาผลิตเป็นผงเรืองแสง นอกจากนี้ความสว่างก็ขึ้นอยู่กับขนาดของผงเรืองแสง รูปร่างของผงเรืองแสง และปริมาณผงเรืองแสงที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ ดังนั้นผลิตภัณฑ์เรืองแสงที่ดีควรมีคุณภาพการเรืองแสงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สามารถใช้งานได้จริงและเรืองแสงได้สว่างเพียงพอในยามคับขัน

จำนวนชั่วโมงของการเรืองแสง ขึ้นอยู่กับมาตรฐานและวิธีการวัด บางผลิตภัณฑ์อาจบอกจำนวนชั่วโมงเท่ากันแต่ก็ให้ผลการเรืองแสงที่ต่างกันมาก เนื่องจากมาตรฐานในการวัดและทดสอบที่แตกต่างกันนั่นเอง ผู้ใช้งานควรสังเกตให้ดีว่าจำนวนชั่วโมงที่ระบุไว้นั้นทดสอบตามมาตรฐานใด มาตรฐานระดับโลกที่น่าเชื่อถือได้แก่ DIN-67510 Class C ขึ้นไป, ISO-17398 Class C ขึ้นไป, หรือ JIS Z 9107 เป็นต้น

 

เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์เรืองแสง
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์เรืองแสง

จะเห็นว่าถึงแม้จะระบุว่าเรืองแสงได้ 8 ชั่วโมงเท่ากัน แต่ระดับความสว่างของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานที่น่าเชื่อถือกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานนั้นต่างกันมาก

 

สารเรืองแสงคืออะไร?

สารเรืองแสง (Glow-in-the-dark หรือ Photoluminescent) เป็นสารที่เก็บแสงในที่สว่างและเปล่งแสงออกมาในที่มืดโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ทำให้การใช้งานสารเรืองแสงมีข้อดีดังนี้

 • การใช้สารเรืองแสงไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า ทำให้ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • เนื่องจากสารเรืองแสงไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า การติดตั้งผลิตภัณฑ์สารเรืองแสงจึงทำได้ง่ายสะดวก
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายระหว่างใช้งาน มีเพียงค่าใช้จ่ายตอนติดตั้งครั้งแรกเท่านั้น
 • ลดค่าซ่อมบำรุงต่างๆ เช่น ค่าซอมแซมหลอดไฟ หรือค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ เป็นต้น

 

สารเรืองแสงทำงานอย่างไร?

สารเรืองแสงของเราเป็นกลุ่มวัสดุ Strontium Aluminate ซึ่งเป็นแร่ธรรมชาติที่นำมาผ่านกระบวนปรับปรุงให้มีสมบัติในการเรืองแสงดีเยี่ยม ทำงานได้โดยการเก็บพลังงานจากแหล่งกำเนิดแสงอื่นในที่สว่าง และนำพลังงานที่เก็บไว้มาเปล่งแสงในที่มืดโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า

หลักการทำงาน

 

การเรืองแสงต่างกับการสะท้อนแสงอย่างไร?


การเรืองแสง


 สะสมพลังงานจากแสงสว่างและเรืองแสงในที่มืดได้ด้วยตนเอง แสงที่ออกมาจะลดลงไปตามเวลาที่ผ่านไป


การวาวแสง


 ตอบสนองต่อแสงที่มากระตุ้น ทำให้เห็นได้ในที่มืด (จำเป็นต้องมีแสงให้จึงเรืองแสง) ไม่เรืองแสงหากไม่มีแสง


การสะท้อนแสง


 สะท้อนแสงที่ส่องมากระทบ ทำให้เห็นได้ในที่มืด (จำเป็นต้องมีแสงให้จึงมองเห็น) ไม่เรืองแสงในที่มืด

 

สารเรืองแสงทนทานแค่ไหน?

สารเรืองแสงของ LumiGLOW ผลิตขึ้นจากวัสดุชื่อ Strontium Aluminate เป็นสารกึ่งถาวรไม่มีการชำรุดเสียหาย สามารถทนต่อแสง UV ได้ เมื่อทำการทดสอบ Sunshine Weather Meter เป็นเวลา 2,000 ชั่วโมง (เทียบเท่า 10 ปี) ก็ไม่พบการชำรุดเสียหายใดๆ

 

สารเรืองแสงใช้กับแสงแบบไหนได้บ้าง?

สารเรืองแสงของ LumiGLOW เป็น Strontium Aluminate มีสมบัติในการเก็บแสงที่มีความยาวคลื่นในช่วง 200-480nm ซึ่งช่วงความยาวคลื่นแสงดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่แสง UV แสงจากหลอด LED ไปจนถึงแสงจากหลอดฟลูออเรสเซ้นท์ หรือหลอดไส้ก็ใข้ได้ เนื่องจากสามารถรับแสงได้หลากหลายประเภท จึงเหมาะกับการใช้งานได้หลากหลายพื้นที่

 

เรืองแสงได้กี่ชั่วโมง?

การเรืองแสงจะมองเห็นได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับแสงที่เปล่งออกมาว่ามีระดับความสว่างเท่าใด ซึ่งใช้หน่วยวัดระดับความสว่างเป็นมิลลิแคนเดลาต่อตารางเมตร (mcd/m2) ได้มีการทดสอบการสังเกตเห็นได้ในที่มืดสำหรับแต่ละระดับความสว่างซึ่งแสดงให้เห็นได้ดังตารางด้านล่างนี้ (ทดสอบกลุ่มตัวอย่าง 10 คน)


ระดับความสว่าง
(mcd/m2)


ความสว่างที่รู้สึกได้ในที่มืด


สังเกตเห็นได้


มองไม่เห็น


200 ขึ้นไป


ความสว่างระดับที่สามารถอ่านตัวหนังสือได้


-


-


5 ขึ้นไป


ความสว่างระดับที่สามารถอ่านตัวหนังสือได้บ้าง


10 คน


0 คน


ไม่เกิน 3


ความสว่างระดับที่สังเกตเห็นจุดเรืองแสงได้


10 คน


0 คน


ไม่เกิน 2


ความสว่างระดับที่สังเกตเห็นจุดเรืองแสงได้บ้าง


10 คน


0 คน


ไม่เกิน 1


ความสว่างระดับที่แทบมองไม่เห็น


3 คน


7 คน


0.3


ระดับความสว่างต่ำที่สุดที่สายตามนุษย์สามารถสังเกตได้ในเชิงกายภาพ

-

-


จากตารางแสดงระดับความสว่างข้างต้น ผลิตภัณฑ์เรืองแสงของ LumiGLOW จึงนับจำนวนชั่วโมงการเรืองแสงในระดับที่ความสว่างของการเรืองแสงไม่ต่ำกว่า 3 mcd/m2 ผลการทดสอบการเรืองแสงวัดค่าด้วยวิธีการตามมาตรฐานโลก อาทิ DIN67510, JIS Z 9107, ISO17398 เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์เรืองแสงของ LumiGLOW แบ่งระดับความสว่างของผลิตภัณฑ์เป็น 3 ระดับ ได้แก่ Standard glow, High glow และ Super glow โดยหลังจากรับแสงเต็มที่แล้ว สามารถเรืองแสงได้ในระดับที่มองเห็นจริงดังต่อไปนี้

 • ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง สำหรับผลิตภัณฑ์ระดับ Standard glow
 • ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง สำหรับผลิตภัณฑ์ระดับ High glow และ Super glow

 

ติดตั้งผลิตภัณฑ์เรืองแสงอย่างไร?

ผลิตภัณฑ์เรืองแสงสามารถเก็บแสงและเรืองแสงได้เองในที่มืดจึงเหมาะแก่การใช้งานในจุดที่ต้องการให้เป็นที่สังเกตยามไม่มีแสงสว่าง การติดตั้งทำได้ง่าย โดยจำแนกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น
 • ผงเรืองแสง - ผสมกับพลาสติก หรือเรซิ่นเพื่อขึ้นรูป หรือผสมสีทาพื้นผิว
 • เทปและสติ๊กเกอร์เรืองแสง - เป็นลักษณะเทปกาว ลอกแล้วแปะติดพื้นผิวได้ทันที
 • ป้ายเรืองแสง - ทำเป็นป้ายบอกสัญลักษณ์ต่างๆ เวลาที่ขาดแสงสว่างได้
 • หมุดเรืองแสง - จุดสังเกตที่มีความสว่างสูง ติดโดยใช้กาวซิลิโคนและฝังสกรู

Photoluminescent for your project

If you are looking for photoluminescent (glow-in-the-dark) products for your project, please click below button to contact our company directly.

Corporate CustomerRetail Customer